Wpisz w poniższe pole numer seryjny produktu.
Numer seryjny to ciąg znaków umieszczony przeważnie na spodzie produktu, często oznaczony skrótem S\N